leeuwarden BIJLES EN
HUISWERKBEGELEIDING

voor iedereen in leeuwarden


leeuwarden   >  bijles in leeuwarden  > bijles rekenen
docent geeft bijles aan basisschool scholier
middelbare scholier studeert
basisschool scholier aan het leren
docent geeft les aan middelbare school scholier


 
Bijles rekenen in leeuwarden

voor basisschool kinderen


In de praktijk blijkt dat bij veel basisschoolkinderen best wel een keer een 'duwtje in de rug' kunnen gebruiken. En dat duwtje geven wij graag!

Bijles wérkt

Bijles rekenen met eventueel huiswerkbegeleiding is voor veel leerlingen van 7-12 jaar zeer effectief. Het is een vriendelijke vorm van begeleiding waardoor de leerling zélf kan 'groeien'.
Wij werken met meerdere lesmethodes voor onze bijlessen in rekenen voor basisschoolleerlingen.Wij hebben de beste leraren / leraressen rekenen!

Onze leraren worden geselecteerd op kwaliteit zodat ons onderwijs in rekenen bovengemiddeld goed is!
Daarmee leveren de leerlingen de beste prestaties.


ONZE METHODE
rekenen voor basisschoolkinderen

Wij geven persoonlijke bijles met eventueel huiswerkbegeleiding bij de leerling thuis, ook in leeuwarden. Na de eerste (proef)les vindt er een evaluatie plaats zodat er een zo gunstig mogelijk bijspijkertraject kan worden opgezet.

Klik hier voor vrijblijvend kennismaken!
DE OPLEIDINGEN

Wij kunnen bijles en huiswerkbegeleiding verzorgen voor:

- Basisonderijs
- Bijzonder onderwijs
- VMBO / MAVO
- MBO
- HAVO
- Gymnasium / VWO in leeuwarden  
- HBO
In (bijna) alle vakken!
 
Klik hier voor vrijblijvend kennismaken!DE BÈTA VAKKEN:

Talen:

- Rekenen voor basisschool-leerlingen
Wiskunde A-B-C-D
- NASK (natuur- scheikunde)
- Natuurkunde
- Scheikunde

- Natuur en leven
- Biologie
- informatica / ICT / Internet

- Techniek
- Landbouw

Andere vakken ...Duur?

Vraag ons aan!
Dan vertellen wij u graag vrijblijvend meer over de mogelijkheden.

Klik hier voor vrijblijvend kennismaken!